Kultūra KalbaLankytinos vietosVyskupijaLiteratūraTautosakaKultūra Žemaitijos herbas
NaujienosArchyvasRedaktoriaus žodisIstorijaAtsiliepimai
RodyklėĮ aukštesnį lygįĮ pradžiąTolynInformacija

CHODKEVIČIAI

Julius Kanarskas

Chodkevičiai buvo vieni iš galingiausių, įtakingiausių XV-XVII amžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų. Lietuvių istorinėjė literatūroje dažnai jie vadinami Katkevičiais arba Katkais.

 

Išnašos:

1. Bareika (sl. Borejko). Lietuviškoji enciklopedija. T. 2. Kaunas, 1934. P. 1263.
2. Biržiška M. Chodkevičiai. Lietuviškoji enciklopedija. T. 5. Kaunas, 1937. P. 344.
3. Ten pat.
4. Šapoka A. Lietuvos istorija, Kaunas, 1936. P. 216.
5. Miržiška M. Chodkevičiai… P. 347.
6. Bareika (st. Borejko)…; Bareikiai. Lietuviškoji enciklopedija. T. 2. Kaunas, 1934. P. 1264.
7. G(adon) M. Opisanie powiatu Telszewskiego w gubernii Kowienskiej w dawnem Xięstwie Zmujdzkiem polozonego. Wilno, 1846. S. 52.
8. Ten pat. S. 53; Bareikiai…
9. Jasas R. Pargamentų katalogas. Vilnius, 1980. P. 243. Dok. Nr. 611.
10. Ten pat. P. 243-244. Dok. Nr. 613.
11. Ten pat. P. 244-245. Dok. Nr. 615.
12. Akty izdavaemye Vilenskoju Archeografičeskoju komissieju. Tom XIV. Vilna, 1887. S. 161-175.
13. Jasas R. Pergamentų katalogas… P. 253. Dok. Nr. 630.
14. G(adon) M. Opisanie powiatu Telszewskiego… S. 59.
15. Ruškys P. Kretinga ir jos vienuolynas. Šv. Pranciškaus varpelis. 1923 m. Nr. 2. P. 21.
16. Perkowski J. Katkevičiaus ąžuolai Žemaitijoje. – Gimtasai kraštas. 1934 m. Nr. 3-4. P. 181-182.
17. G(adon) M. Opiosanie powiatu Telszewskiego… P. 60.

 

Nuotraukoje:

  1. Kretingos vienuolynas.

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998.
Puslapis atnaujintas 2000.05.08.
Pastabas siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt

KalbaLankytinos vietosVyskupijaLiteratūraTautosakaKultūra
NaujienosArchyvasRedaktoriaus žodisIstorijaAtsiliepimai

RodyklėĮ aukštesnį lygįĮ pradžiąTolynInformacija