Kultūra

IstorijaKultūraKalbaLiteratūraTautosaka Žemaitijos herbas
Lankytinos vietosVyskupijaRedaktoriaus žodis

Į pradžią


ŽEMAIČIŲ AKADEMIJA

 


Vienintelė visuomeninė organizacija Lietuvoje, vienijanti mokslininkus ir kultūros darbuotojus, kurie tyrinėja Žemaitijos krašto istoriją, kultūrą ir dabartį

butrim.jpg (14090 bytes)

Žemaičių akademijos Rektorius dr. Adomas Butrimas

 Žemaičių akademijos narys dr. Vacys Vaivada

Žemaičių akademijos narys dr. Vacys Vaivada

                                    

Pagrindinės akademijos veiklos formos:

1. Ekspedicijos;
2. Mokslinės konferencijos;
3. Knygų leidyba.

Akademijos reprezentacinis leidinys ­ tęstinė knygų serija „Žemaičių praeitis” (jau išleistos 8 knygos).

Draugijos leidinius galite įsigyti:

1. Lietuvos knygynuose;
2. Vilniaus dailės akademijos leidykloje;
3. Žemaičių „Alkos” muziejuje Telšiuose.

                                                                          

Naujausi Žemaičių akademijos leidiniai:

  1. „Atsiminimai apie Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą” („Žemaičių praeities” 7-oji knyga). Leidinį sudarė Viktorija Daujotytė ir Brigita Speičytė. Knygą išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998 m. vasario mėnesį. Spausdino IĮ „Petro ofsetas”.
  2. „Žemaičių praeities" 8-oji knyga. Leidinį sudarė: Adomas Butrimas, Danutė Mukienė, Vacys Vaivada.

Žemaičių akademijos adresas:

Maironio g. 6, LT-2600, Vilnius.
Tel.: (8-22)620025, 424444. Faksas: (8-22)619966.
Žemaičių akademijos vadovas-rektorius ­ dr. Adomas Butrimas

Plačiau apie Žemaičių akademiją

                                                                                          

Paskutiniaisiais metais ypač palankaus visuomenės vertinimo susilaukė konferencijos, vykusios Varniuose. Viena iš jų (1993 m.) buvo skirta S. Daukanto 200 metų sukakčiai, antrojoje (1994 m.) kalbėta apie Varnius kaip kultūros miestą. Dvi konferencijos organizuotos Mažeikių rajone. Pirmoji (1995 m.) buvo skirta Sedos parapijos istorijai ir jos dailės paminklams, antroji (1997 m.) ­ Renavo dvarui, parapijos istorijai. 1995 m. rudenį Telšiuose ir Varniuose suorganizuota mokslinė konferencija, skirta M. Daukšos"Katekizmo" išleidimo 400 metų sukakčiai. 1996 m. vasaros konferencijos pirmoji diena vyko Pavandenėje ir buvo skirta šio miestelio istorijai, o antrąją dieną konferencijos dalyviai persikėlė į Plungę, Žemaičių dailės muziejų, kur 110-ųjų gimimo metinių proga buvo prisimintas iškilus žemaitis etnografas Ignas Končius. Tų pačių metų rudenį istoriko, Žemaičių akademijos nario Vacio Vaivados rūpesčiu organizuota mokslinė konferencija Telšiuose, kuri buvo skirta Telšių vyskupystės įkūrimo 60-ies metų sukakčiai.
Tų pačių metų rudenį istoriko, Žemaičių akademijos nario Vacio Vaivados rūpesčiu organizuota mokslinė konferencija Telšiuose, kuri buvo skirta Telšių vyskupystės įkūrimo 60-ies metų sukakčiai. Tą patį rudenį akademijos narės Danutės Mukienės rūpesčiu Šiauliuose ir Kuršėnuose suorganizuotoje konferencijoje analizuotas prieš 60 metų savo veiklą pradėjusio Žemaičių rašytojų sambūrio vaidmuo Žemaitijos ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime. 1998 m. vasaros konferenciją numatyta surengti Plateliuose. ŽA konferencijoje Renave. 1997 m.

Spaudai parengė Ramunė Lenkimaitė

Nuotraukose (iš viršaus į apačią):

  1. Žemaičių akademijos Rektorius dr. Adomas Butrimas;
  2. Žemaičių akademijos narys dr. Vacys Vaivada;
  3. ŽA konferencijoje Pavandenėje (ant Moteraičio kalno). 1996 m.;
  4. Iš kairės: ŽA rektorius A. Butrimas ir prof. V. Daujotas;
  5. ŽA konferencijoje Renave. 1997 m.

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998.
Puslapis atnaujintas 2001.09.19.
Pastabas siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt

IstorijaKultūraKalbaLiteratūraTautosaka
Lankytinos vietosVyskupijaRedaktoriaus žodis