Kultūra KalbaLankytinos vietosVyskupijaLiteratūraTautosakaKultūra Žemaitijos herbas
NaujienosArchyvasRedaktoriaus žodisInformacijaAtsiliepimai
RodyklėĮ aukštesnį lygįĮ pradžiąTolynInformacija

APIE ŽEMAITIJOS MUZIEJUS

 


1863 m. sukilimo muziejus

Paberžės km., Gudžiūnai, 5054 Kėdainių raj.
Tel. (8-257) 46355
Darbo laikas (pirmadieniais-sekmadieniais) 10-18 val.

Muziejus atidarytas 1993 m. sukilimą rėmusio dvarininko Stanislovo Šilingo name, pastatytame 1793 m. Ekspozicija pasakoja apie 1863 m. sukilimą, jo eigą, numalšinimą. Įrengta sukilimo vado kunigo Antano Mackevičiaus (1828-1863), kunigavusio Paberžėje 1855-1863 m., memorialinė ekspozicija. Eksponuojami dailės kūriniai, skirti 1863 m. sukilimui.

 

Raseinių krašto istorijos muziejus

Muziejaus g. 3, 4400 Raseiniai
Tel.: (8-228) 51892, 54085
Darbo laikas:
Gegužės- rugsėjo mėn (antradieniais- šeštadieniais) 9-19 val.
Spalio-balandžio mėn. 9-18 val.

Muziejus įkurtas 1975 m., turi numizmatikos kolekciją, krašto istorijos ir etnografijos eksponatų, spaudinių ir fotografijų rinkinius. Ekspozicija pasakoja apie Raseinių krašto praeitį nuo seniausių laikų iki 1940 m., supažindina su krašto etnografija, liaudies menu, atspindi krašto linininkystės istoriją. Parengta pokario rezistencijai skirta ekspozicija. Muziejus – rajono tautodailės centras.

 

Maironio kultūrinis ir istorinis draustinis

Bernotų ir Pasandravio km., 4418 Raseinių raj.
Tel. (8-228) 41221
Darbo laikas: (pirmadieniais-sekmadieniais) 9-19 val.

Maironio kultūrinis-istorinis draustinis įkurtas 1992 m. poeto, kunigo, teologijos daktaro Jono Mačiulio-Maironio (1862-1932) memorialinėse vietose. Poeto gimtinėje Pasandravyje išlikę gyvenamojo namo pamatai, svirtinis šulinys ir pakinktinė. Sodyboje pastatytas paminklinis akmuo. Poetas augo Bernotų viensėdyje, į kurį 1864 m. sugrįžo Mačiulių šeima. Sodyboje yra poeto sesers gyvenamasis namas, kuriame įrengta etnografinė ekspozicija. Šis namas, Maironiui padedant, atstatytas tėvų namo, sudegusio per Pirmąjį pasaulinį karą, vietoje. Išlikusi ledainė, šulinys, tvartai, atstatyta klėtis. Pakelyje iš Bernotų į Pasandravį – 1831 m. ir 1863 m. sukilėlių kapinaitės, poeto pamėgtas šaltinėlis, kitos paminklinės vietos. 1993 m. pastatyti tiltai per Luknės ir Sandravos upelius, nutiestas ir kryžiais bei koplytėlėmis papuoštas takas, jungiantis Bernotus, Maironio šaltinėlį ir Pasandravį. 1988 m. Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje atidarytas Maironio memorialinis kambarys, kuriame eksponuojami Mačiulių šeimos portretai, poeto asmeniniai daiktai ir knygos.

 

Jono Kuzminskio muziejus

Betygala, 4418 Raseinių raj.
Tel. (8-228) 43375
Darbo laikas: kasdien aptarnauja užsakytas ekskursijas.

Muziejus įkurtas 1986 m. Jame eksponuojama grafiko Jono Kuzminskio (1906-1985) jaunystės laikų tapyba, grafikos kūriniai lietuvių liaudies dainų temomis, knygų iliustracijos, ekslibrisai. Ekspozicija supažindina ir su Betygalos miestelio istorija, garsiais kraštiečiais.

 

Kalvystės muziejus

Šaltkalvių g. 2 a. 5800 Klaipėda
Tel. (8-26) 214559
Darbo laikas: (trečiadieniais- sekmadieniais) 11-19 val.

Muziejus įkurtas 1979 m. restauruotoje senoje kalvėje. Eksponuojami išlikę kalvės įrengimai, joje iškalti meniniai dirbiniai bei Didžiosios Lietuvos koplytstulpių geležinės viršūnės – saulutės. Mažosios Lietuvos metaliniai kryžiai, metaliniai namų apyvokos daiktai, darbo įrankiai. Kiemelyje eksponuojami kryžiai, uostamiesčiui būdingos vėtrungės. Muziejuje veikia kalvė, kurioje galima susipažinti su kalvystės amatu, metalo liejimo technologija, įsigyti kalvystės dirbinių.

 

Klaipėdos laikrodžių muziejus

Liepų g. 12, 5800 Klaipėda
Tel. (8-26) 21694, 213531, faksas 215544
Darbo laikas:
Kovo-spalio mėn. (antradieniais-sekmadieniais) 12-18 val.
Lapkričio-vasario mėn. (antradieniais-sekmadieniais) 12-17 val.

Muziejus atidarytas 1984 m. restauruotame XIX a. pastate. Ekspozicija supažindina su laiko matavimo prietaisų istorine raida – mazgeliniais ir mediniais kalendoriais, saulės, vandens, ugnies, smėlio, mechaniniais laikrodžiais, tiksliais XX a. laiko matavimo prietaisais. Eksponuojami renesanso, baroko, klasicizmo, moderno laikrodžiai, atspindintys mechaninių laikrodžių formų ir dekoro kaitą. Baldai, paveikslai, graviūros atkuria istorinį foną, kuriame išryškėja reprezentacinis laikrodžių vaidmuo įvairių epochų interjeruose. Parengta Lietuvoje naudotų ir užsienio firmose Lietuvai gamintų mechaninių laikrodžių ekspozicija. Muziejaus kiemelyje įrengtas saulės laikrodis, varpų karilionas, vyksta koncertai.

 

Jūrų muziejus, akvariumas, delfinariumas

Smiltynės g. 3, A. d. 72, 5800 Klaipėda
Tel. (8-26) 391101, 391133; faksas (8-26) 391101
Darbo laikas:
Birželio-rugpjūčio mėn. (antradieniais-sekmadieniais) 11-19 val.;
Gegužės, rugsėjo mėn. (trečiadieniais-sekmadieniais) 11-19 val.;
Spalio-balandžio mėn. (šeštadieniais-sekmadieniais) 11-18 val.
Delfinų pasirodymai vyksta muziejaus darbo dienomis 12, 14, 16 val., žiemos sezono metu 12, 15 val.

1979 m. muziejus atidarytas atstatytoje ir muziejui pritaikytoje Kopgalio tvirtovėje – redute ir kazematuose. Sukauptos preparuotų jūrų gyvūnų, vabzdžių, archeologijos, etnografijos, numizmatikos, rašytinių šaltinių ir ikonografinės medžiagos bei laivų ir jų įrangos kolekcijos. Įrengtos preparuotų jūrų gyvūnų, Kuršių nerijos augalų ir gyvūnų, Lietuvos jūreivystės istorijos, pajūrio žvejo etnografinės sodybos, inkarų ekspozicijos. Akvariumuose – Lietuvos gėlavandenės ir Baltijos jūros žuvys bei tropinių jūrų žuvys; baseinuose – jūrų žinduoliai, jūrų paukščiai.

 

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17, 5720 Palanga
Tel. (8-236) 53501, 51319
Darbo laikas:
Kovo-spalio mėn. (antradieniais-sekmadieniais) 11-20 val.
Lapkričio-vasario mėn. (antradieniais-sekmadieniais) 11-17.30 val.

Muziejus atidarytas 1963 m. Ekspozicijoje – gintaro susidarymo žemės evoliucijos kontekste istorija ir paplitimas pasaulyje, gintaro morfologija, fosilinių sakų, randamų kitose pasaulio šalyse, pavyzdžiai. Eksponuojamos gintaro unikumų ir natūralių gabalų su inkliuzijomis kolekcijos. Archeologinėje ekspozicijoje – pamario kapinynuose ir gyvenvietėse rasti akmens, žalvario, geležies amžių gintaro, stiklo, žalvario archeologiniai radiniai. Gintaro naudojimo ir meninio apdirbimo tradicijas atspindi XVII-XIX a. gintaro dirbiniai, XIX a. gintaro dirbtuvė, XX a. pradžios ir tarpukario Lietuvos gintaro cechų ir meistrų dirbiniai. Rodomi dabarties dailininkų gintaro kūriniai bei Dailės kombinatų gintaro gaminių pavyzdžiai. Rūmų koplyčioje įrengta Felikso Tiškevičiaus ir jo šeimos fotografijų, jų aplinkos daiktų paroda.

Muziejus įsikūręs grafo Felikso Tiškevičiaus rūmuose, pastatytuose 1897 m. pagal architekto Franco Švechteno projektą. Rūmus supa Eduardo Andrė (1840-1911) suprojektuotas parkas su tvenkiniais, rozariumu, skulptūromis.

 

Dr. Jono Šliūpo memorialinis muziejus

Vytauto g. 23, 5720 Palanga
Tel.: (8-236) 54559
Darbo laikas:
Gegužės-rugsėjo mėn. (trečiadieniais-sekmadieniais) 11-17 val.
Spalio-balandžio mėn. (trečiadieniais-sekmadieniais) 11-16 val.

1995 m. atidaryta nacionalinio atgimimo veikėjo Jono Šliūpo (1861-1944) memorialinė ir jo laikmetį atspindinti ekspozicija.

 

Stepono Dariaus gimtinė
 
Dariaus km., Endriejavas, 5848 Klaipėdos raj.
Tel.: (8-240) 42967
Lankymas pagal išankstinį susitarimą

Memorialinė ekspozicija atidaryta Rubiškės vienkiemyje (dabar – Dariaus kaimas), kuriame 1897 m. gimė ir augo Steponas Darius (Steponas Jucevičius). S. Darius baigė Kauno karo mokyklą, tarnavo Lietuvos karo aviacijoje. 1927 m. išvyko į JAV, kartu su Stasiu Girėnu įsigijo lėktuvą, panaudodamas tautiečių paaukotus pinigus, jį pertvarkė ir pavadino „Lituanica”. 1933 m. S. Darius ir S. Girėnas „Lituanica” išskrido iš Niujorko į Kauną, perskrido Atlanto vandenyną ir žuvo, lėktuvui nukritus Soldino miške (prie Mislibožo, Lenkijoje). Pagal to meto skridimo tikslumą lakūnai užėmė pirmą vietą, pagal skridimo tolį – antrą, pagal ore išbūtą laiką – ketvirtą vietą pasaulyje.

 

Neringos istorijos muziejus

Naglių g. 4, 58700 Nida
Tel.: (5-259) 52372
Darbo laikas:
Gegužės-spalio mėn. (antradieniais-šeštadieniais) 11-19 val.
Lapkričio-balandžio mėn. (trečiadieniais-sekmadieniais) 9-17 val.

Muziejus įkurtas 1966 m. Iki 1988 m. buvo Klaipėdos kraštotyros muziejaus padalinys. Sukaupti Kuršių nerijos buities daiktų, vėtrungių ir krikštų piešinių, atvirukų rinkiniai. Ekspozicijoje – Kuršių nerijos žvejo etnografinė sodyba, jo verslo reikmenys.

 

Skuodo muziejus

Šaulių g. 3, 5670 Skuodas
Tel.: (8-216) 52438
Darbo laikas:
Pirmadieniais- penktadieniais – 9-13, 14-18 val.
Šeštadieniais – 10-13 val.

Muziejus įsteigtas 1991 m. Įrengtos krašto buities ir amatų, Lietuvos pinigų istorijos iki 1940 m. ekspozicijos ir Skuodo gimnazijos įkūrėjo Prano Žadeikio (1870-1933) memorialinė ekspozicija. Rengiamos šiuolaikinės dailės parodos.

 

Unikalių akmenų muziejus

Salantų g. 2, Mosėdis, 5694 Skuodo raj.
Tel.: (8-216) 56290, 56291
Darbo laikas:
Pirmadieniais- penktadieniais – 9-13, 14-18 val.
Šeštadieniais – 10-13 val.

Muziejų 1979 m. įkūrė gydytojas Vaclovas Intas. Eksponuojama apie 20-ies tūkstančio akmenų kolekcija – Baltijos regiono uolienų rieduliai, paplitę Šiaurės, Rytų, Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Auga apie 1000 rūšių augalų. Kaupiama Lietuvoje augančių medžių skerspjūvių kolekcija.

Orvydų sodyba

Orvydų sodyba

Salantų miestelio apylinkės, Kretingos raj.
Darbo laikas:
Veikia nuolat

Orvydų sodyboje įkurtas muziejus, kurį formuojant didžiausią įtaką darė Vilius Orvydas. Šiuo metu sodyboje gyvena Viliaus mama. Muziejuje į vieną visumą apjungtas medis, augalai, akmuo. Daug skulptūrų ir jų kompozicijų yra religinio turinio.

 

Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtojiVyskupo M. Valančiaus gimtoji sodyba sodyba-muziejus

Nasrėnų kaimas, Kretingos raj.
Veikia kasdien

Sodyboje įrengtas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus memorialinė ekspozicija,kuri pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir kūrybą.

 

Rietavo muziejus

Parko g. 10 a, Rietavas, 5663 Plungės raj.
Tel.: (8-218) 68622
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 11-19 val.

Muziejus atidarytas 1995 m. vieninteliame išlikusiame XIX a. vidurio architektūrinio ansamblio pastate, kuriame 1874-1903 m. veikė kunigaikščio Bogdano Oginskio (1848-1909) muzikos mokykla. Rengiamos Lietuvos dvarų kultūros, didikų Oginskių kultūrinės veiklos ir Rietavo krašto istorijos ekspozicijos.

 

Žemaitės memorialinis muziejus

Bukantės viensėdis, Šateikiai, 5653 Plungės raj.
Tel.: (8-218) 48685
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 11-19 val.

Grafų Plaiterių palivarke Bukantėje gimė ir augo lietuvių literatūros klasikė Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845-1921). Jos gimtajame name, vieninteliame išlikusiame dvarelio pastate, 1966 m. atidaryta memorialinė ekspozicija, pasakojanti apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą. Muziejus iki 1944 m. buvo Telšių „Alkos” muziejaus padalinys.

 

Vytauto Mačernio memorialinis muziejus

Telšių g. 5, Žemaičių Kalvarija, 5644 Plungės raj.
Tel.: (8-218) 57616, 43128
Darbo laikas:
Antradieniais-sekmadieniais – 12-15 val.

1933 m. įkurtoje Vytauto Mačernio (1921-1944) memorialinėje ekspozicijoje – poeto rankraščiai, asmeniniai daiktai, baldai, dokumentai, nuotraukos.

 

Kulių kraštotyros muziejus

Vaižganto g. 2, Kuliai, 5658 Plungės raj.
Tel.: (8-218) 45275
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 11-19 val.

Muziejus įkurtas 1959 m. Kulių vidurinės mokyklos mokytojų iniciatyva. 1994 m. jam suteiktas valstybinio Žemaičių dailės muziejaus padalinio statusas. Įrengta Kulių apylinkės istorijos ir etnografijos ekspozicija. Muziejus įsikūręs buvusioje klebonijoje, pastatytoje 1790 m. Vikaraudamas Kuliuose, joje 1898-1901 m. gyveno lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas (1869-1933).

 

Mažeikių muziejus Mažeikių muziejus

Tel.: (8-293) 32637, 32091
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 10-17 val.

Muziejus įkurtas 1928 m. mokytojo, kraštotyrininko Stasio Ličkūno (1894-1944) ir kitų „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės”, veikusios Mažeikiuose, narių iniciatyva. 1955-1960 m. muziejus neveikė, 1968-1988 m. buvo Telšių kraštotyros muziejaus filialas. Turi archeologijos, etnografijos, liaudies meno ir numizmatikos rinkinius. Veikia istorijos ir liaudies meno ekspozicijos.

 

Šatrijos Raganos memorialinis muziejus

V. Burbos g. 9, 5500 Mažeikiai
Židikai, 5523 Mažeikių raj.
Tel.: (8-293) 43310
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 10-17 val.

Muziejus įkurtas 1974 m. Rašytoja Šatrijos Ragana- Marija Pečkauskaitė (1877-1930) Židikuose gyveno nuo 1915 m. iki mirties, čia parašė brandžiausius kūrinius. Ekspozicija skirta rašytojos gyvenimui ir kūrybai.

 

Juozo Vaičkaus gimtinė-muziejus

Zastaučių kaimas, 5500 Mažeikių raj.
Tel.: (8-293) 32091
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 10-17 val.

Muziejus įkurtas 1975 m. aktoriaus ir režisieriaus Juozo Vaičkaus (1885-1935) gimtinėje. Ekspozicija pasakoja apie lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjo gyvenimą ir kūrybą.

 

Broniaus Pundziaus gimtinė
 
Pievėnų km., Tirkšliai, 5510 Mažeikių raj.
Tel.: (8-293) 32091
Darbo laikas:
Trečiadieniais-sekmadieniais – 10-17 val.

Ekspozicija atidaryta 1971 m. skulptoriaus Broniaus Pundziaus (1907-1959) gimtinėje, atspindi jo gyvenimą ir kūrybą.

 

Renavo rūmų ekspozicija  Renavo rūmai

Renavas, 5524 Mažeikių raj.
Tel.: (8-293) 43668
Darbo laikas:
Kovo-spalio mėn. (antradieniais-sekmadieniais) – 12-18 val.
Lapkričio-vasario mėn. (antradieniais-sekmadieniais) – 12-17 val.

1990 m. restauruotuose XIX a. dvaro rūmuose atidaryta reprezentacinio interjero ekspozicija,supažindinanti su Lietuvos dvarų kultūra. Rūmus 1880 m. pasistatydino baronai Renė (Roenne), valdę Gaurės kaimą ir dvarą nuo XVII a. pradžios ir pavadinę jį Renavu. Priešais rūmus yra miško parkas su tvenkiniais.  

 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998.
Puslapis atnaujintas 2000.05.08.
Pastabas siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt

KalbaLankytinos vietosVyskupijaLiteratūraTautosakaKultūra
NaujienosArchyvasRedaktoriaus žodisInformacijaAtsiliepimai

RodyklėĮ aukštesnį lygįĮ pradžiąTolynInformacija