Literatura

IstorijaKultūraKalbaLiteratūraTautosaka herbas3.jpg (2891 bytes)
Lankytinos vietosVyskupijaRedaktoriaus žodis

Į pradžią


ŽYMIAUSI ŽEMAITIJOS POETAI IR PROZININKAI

 


Poetai

A B D G J K L M N P R S Š V

* Žemaičių žemėje kūrybinio įkvėpimo sėmėsi kelios šiandien plačiai žinomų poetų kartos. Iš jų bene didžiausią garsą pelnė:

A
Leonardas Kazimieras Andriekus;
Stasys Anglickis;
 
B
Apolinaras Petras Bagdonas;
Jurgis Baltrušaitis;
Vytautas Brencius;
 
D
Aleksas Dabulskis;
 
G
Pranas Genys;
Ramutė Girkontaitė;
Alfonsas Gricius;
 
J
Stasys Jonauskas;
Jonas Juškaitis;
K
Vytautas Karalius;
Antanas Klementas;.
Justinas Kubilius;
Meilė Kudarauskaitė;
 
L
Stasė Lygutaitė-Bucevičienė;
Jonas Liniauskas;
Mykolas Linkevičius;
 
M
Maironis;
Vytautas Mačernis;
Marcelijus Martinaitis;
Eugenijus Matuzevičius;
Algimantas Mikuta;
 
N
Juozas Nekrošius;
 
P
Danutė Paulauskaitė;
Karolina Praniauskaitė;
R
Vacys Reimeris;
 
S
Stasys Santvaras;
Ramutė Skučaitė;
Liūnė Sutema
( Zinaida Nagevičiūtė- Katiliškienė);
 
Š
Vladas Šimkus;
 
V
Mykolas Vaitkus;
Judita Vaičiūnaitė;
Tomas Venclova;
Algirdas Verba
ir nemažas būrys kitų poetų

 

Prozininkai

A B C D G I J K L M P R S V Ž

Žemaitijoje gimė, augo daug talentingų prozininkų. Minėdami juos pirmiausia tariame šių rašytojų vardus:

A
Juozo Apučio;
 
B
Birutės Baltrušaitytės;
Butkų Juzės;
 
C
Eduardo Cinzo;
 
D
Petro Dirgėlos;
Povilo Dirgėlos;
Stasio Džiugo;
 
G
Liudviko Gadeikio;
Vinco Giedros;
Vytauto Girdzijausko;
Romualdo Granausko;
Aleksandro Fromo-Gužučio;   
 
I
Eugenijaus Ignatavičiaus;
J
Klemento Antano Jackaus;
Liūnės Janušytės;
Kazio Jonušo;
 
K
Stasio Kašausko;
Raimondo Kašausko;
Marytės Kontrimaitės;
 
L
Romualdo Lankausko;
Broniaus Laucevičiaus;
 
M
Jono Mačiukevičiaus;
Nelės Mazalaitės;
Danieliaus Mušinsko;
 
P
Kazimiero Pakalniškio;        
Igno Pikturnos;
Lazdynų Pelėdos;
Algirdo Pociaus;
Dionizo Poškos;
 
 
R
Karolio Račkausko;
Šatrijos Raganos;
Kazimiero Ralio;
Edvardo Rudžio;                                
   
S
Kazio Sajos;
Ievos Simonaitytės;
Adolfo Sprindžio;
Adolfo Strakšio;
 
V
Motiejaus Valančiaus;
Povilo Višinskio;
 
Ž
Pranciškaus Žadeikio;
Žemaitės ir kitų rašytojų.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros tyrinėtojai

A B D G J K L M P R S Š T U V

Garsūs žemaičių parengti lietuvių literatūros, kalbos tyrinėjimų darbai. Žymiausi šių darbų autoriai yra:

 
A
Juozas Aleksandravičius;                
Kazys Alminauskas;
Andrius Ašmantas;
 
B
Antanas Balašaitis;
Benediktas Barkauskas;
Nijolė Bukelienė;
 
D
Viktorija Daujotytė;
 
G
Elena Gaškienė;
Aleksas Girdenis;
Juozas Girdzijauskas;
Elena Grinaveckienė;
Vladas Grinaveckas;
Alfredas Guščius;
 
Kazimieras Jaunius;                  
Petras Jonikas;                                   
Jonas Juška;
 
K
Pranas Kniukšta;
Jonas Kruopas;
 
L
Jonas Lankutis;
Jūratė Liaučiūtė;
Stasys Lipskis;
 
M
Vincas Maciūnas;
 
P
Ričardas Pakalniškis;
 
R
Albertas Rosinas;                               
 
S
Antanas Salys;
Donatas Sauka;
Leonardas Sauka;
 
Š
Rimantas Šilbajoris;
Adomas Šoblinskas;
 
T
Alfonsas Tekorius;
 
U
Vincas Urbutis;
 
V
Vytautas Vitkauskas ir kiti.

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998.
Puslapis atnaujintas 2000.05.08.
Pastabas siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt

IstorijaKultūraKalbaLiteratūraTautosaka
Lankytinos vietosVyskupijaRedaktoriaus žodis