THE FOREWORD OF CATECHISM AND THE AUDIO OF THE FIRST LINES

To Beginning of Exposition


Listen to the first two lines from the Foreword of the First Lithuanian Book ( in the picture  red letters):

         "Broliai seserys! Imkit mane ir skaitykit ..."
Recited in Lithuanian by Laimonas Noreika
(BROTHERS AND SISTERS! TAKE ME AND READ ME ...)

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.

Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėjo,
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.

Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Sitai eina jusump žodis dangaus karalystės.
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit,
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.

Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokėti,
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėti.
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepapeiksit,
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarysit.

Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit.
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
Situo mokslu Dievą tikrai pažinsit
Ir dangaus karalystėn prisiartinsit.

 

<...>These lines reveal the secret of the author of the Catechism. As the Polish linguist Safarewicz pointed out in 1938, the Lithuanian rhymed Prologue contains an acrostic (from the Greek word for a type of literary work in which the first letters of each line, when read from top to bottom, form a word or phrase) immortalizing the name of Martynas Mažvydas. When the first letters of the third through nineteenth lines of the rhymed Prologue are read, the Latin form of the author's name stands out: MARTJNVS MASVJDJVS - Martinus Masvidius. The 112 verses of the Prologue are the heart of the book. For the first time the Lithuanian word begins to beat, to pulsate. Full of vitality, it announces to the world: "I have come. I exist!" It says that the old desire of Lithuanians to have their own BOOK has been fulfilled.<...>

Tomas Sakalauskas, "Mažvydo ąžuolas."


To Beginning of Exposition © Institute of Mathematics and  Informatics, 1998.
Contact address: paveldas@mch.mii.lt. Page updated  2000.01.11